skip to Main Content

Stefan Löfven svarar om jämställdhet

Under Almedalsveckan ställer Klara K frågor till partiledarna om deras jämställdhetspolitik. Idag är det Socialdemokraternas dag och här svarar Stefan Löfven.

Vilket är det största problemet med ojämställdhet i Sverige idag och vad vill ni göra åt det?

-Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Män tar inte halva ansvaret för hem, barn och gamla föräldrar.

Kvinnor får ca 30 procent lägre pension än män och drygt 150 000 kvinnor som är pensionärer lever under EUs fattigdomsgräns. Vad är den främsta orsaken till det enligt Socialdemokraterna och vad skulle ni vilja göra åt det?

-Se föregående svar. För att underlätta för kvinnor att ha trygga heltidstjänster vill vi förbjuda anställningsformen Allmän visstid. Vi har redan gjort det svårare att överutnyttja staplingen av visstid.

Det ojämna uttaget av föräldraledighet anses av många vara en stor anledning till att kvinnor inte når höga beslutsfattande positioner i samma utsträckning som män och att de halkar efter i löneutveckling. Är det också Socialdemokraternas bild och hur skulle ni vilja komma tillrätta med det?

-Vi vill att föräldraförsäkringen ska delas lika mellan föräldrarna.

Kvinnor äger och driver företag i mindre utsträckning än män i Sverige. Särskilt tillväxtföretag. Enligt en rapport från Tillväxtverket når bara 8 procent av de medel som ligger i det företagsfrämjande systemet kvinnor och mindre än 1 procent av riskkapitalet går till kvinnors företag. Vad beror det på och vad kan man göra åt det?

-Det beror på att kvinnor och män gör könsstereotypa val i livet. Sannolikt också på att de som förfogar över företagsfrämjande insatser och riskkapitalet ser på kvinnor och män lika könsstereotypt.

Kallar du dig feminist?

-Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Vi ser orättvisorna och är beredd att göra något åt dem.

Har Socialdemokraterna något/några vallöfte/-n som skulle stärka jämställdheten?

-Socialdemokraterna driver t.ex.: Den största permanenta välfärdssatsningen på decennier (många arbetstillfällen och bättre vård, skola& omsorg), sänkt pensionärsskatt, individualiserad föräldraförsäkring, heltid på hela arbetsmarknaden, bort med AVA-anställningarna.

När får Sverige sin första kvinnliga statsminister?

-Det förutsätter en kvinnlig statsministerkandidat.


Läs vad de andra partiledarna har svarat:

Ulf Kristersson svarar om jämställdhet
Jonas Sjöstedt svarar om jämställdhet
Jan Björklund svarar om jämställdhet
Annie Lööf svarar om jämställdhet
Ebba Busch Thor svarar om jämställdhet
Jimmie Åkesson svarar inte om jämställdhet
Isabella Lövin svarar om jämställdhet

Back To Top
Sök