skip to Main Content

Annie Lööf svarar om jämställdhet

Under Almedalsveckan ställer Klara K frågor till partiledarna om deras jämställdhetspolitik. Idag är det Centerpartiets dag och här svarar Annie Lööf.

Vilket är det största problemet med ojämställdhet i Sverige idag och vad vill Centerpartiet göra åt det?

-Alla ska ha rätten att vara den de är utan att det ska begränsa ens val och möjligheter. Kvinnor och män ska ha rätt till samma möjligheter på arbetsmarknaden liksom inom företagande och ledande positioner. Vi vill bland annat stärka kvinnors företagande genom exempelvis RUT, göra skolans studie- och yrkesvägledningsarbete mer jämställt, samt bryta kvinnornas deltidsnorm på arbetsmarknaden.

Kvinnor får ca 30 procent lägre pension än män och drygt 150 000 kvinnor som är pensionärer lever under EUs fattigdomsgräns. Vad är den främsta orsaken till det och vad skulle ni vilja göra åt det?

-Kvinnor har i större utsträckning än män arbetat deltid, haft lägre inkomst, varit sjukskrivna och haft sämre karriärutveckling. Många äldre kvinnor har varit hemmafruar och utgjort en förutsättning för mannens karriär och höga inkomst. Med en låg livsinkomst blir pensionen också låg. Vi tycker det är viktigt att snarast sätta igång de åtgärder för mer jämställda pensioner som beslutats om i pensionsgruppen. Pensionsutbetalningarna grundar sig på de avgifter som betalas in av dem som jobbar. Ju fler som kommer i arbete, desto mer ökar inbetalningarna till pensionssystemet. Därför är det också bra för pensionärerna med en politik som leder till fler jobb.

Det ojämna uttaget av föräldraledighet anses av många vara en stor anledning till att kvinnor inte når höga beslutsfattande positioner i samma utsträckning som män och att de halkar efter i löneutveckling. Är det också Centerpartiets bild och hur skulle ni vilja komma tillrätta med det?

-Ja, det är också Centerpartiets bild. Vem som gör vad, och hur mycket, hemma påverkar mer än bara hemmet. Det påverkar också hur man mår, karriären och löneutvecklingen. Vi vill att föräldrar själva ska få bestämma hur de vill vara föräldralediga, men att samhället ska ge bättre information om fördelarna med att dela lika på föräldraledigheten. Vi vill öka jämställdhetsbonusen för att stimulera fler föräldrar att dela föräldraledigheten.

Kvinnor äger och driver företag i mindre utsträckning än män i Sverige. Särskilt tillväxtföretag. Enligt en rapport från Tillväxtverket når bara 8 procent av de medel som ligger i det företagsfrämjande systemet kvinnor och mindre än 1 procent av riskkapitalet går till kvinnors företag. Vad beror det på och vad kan man göra åt det?

-Det måste bli enklare och billigare att starta och driva företag. Osäkerheten i och kostnaderna för att starta företag gör att många aldrig tar steget. Dessutom gör begränsningar i att driva företag i kvinnodominerade yrken att färre kvinnor startar företag. LOV, lagen om valfrihet, gör det möjligt för privata aktörer inom välfärden. Resultatet har blivit att kvinnor som arbetar inom offentlig sektor lättare kan byta arbetsgivare och därmed påverka sin lön. Vi värnar LOV och möjligheten att driva företag inom välfärden. Tack vare RUT-avdraget driver fler kvinnor företag över hela landet. Vi vill tredubbla taket och att fler tjänster ska omfattas.

Skulle du kalla dig feminist?

-Absolut, jag är feminist precis som partiet är feministiskt. Det är självklart att kämpa för att ingen ska begränsas på grund av ens kön.

Har Centerpartiet något/några vallöfte/-n som skulle stärka jämställdheten?

-Centerpartiet har många förslag för att stärka jämställdheten. Bland annat vill vi se skolan som en del av lösningen, att studie- och yrkesvägledningen ska vara bättre på att informera om jämställdhet och könsdominerade yrken. Vi vill också underlätta för nyanlända kvinnor att komma in på arbetsmarknaden, bland annat genom integrationsförskolor. Vi vill även höja straffen för våldtäkt, grov våldtäkt, sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Vi vill även införa brottet ”synnerligen grov våldtäkt” med ett högre straff, för riktigt grova fall. Vi vill att preskriptionstiden för sexualbrott mot barn ska tas bort helt och att den ska förlängas för övriga sexualbrott. Vi vill skärpa straffen mot hedersbrott och ge polisen mer verktyg i det förebyggande arbetet mot hedersförtryck.

När får Sverige sin första kvinnliga statsminister?

-Förhoppningsvis får Sverige en kvinna som statsminister innan dagens unga tjejer blir vuxna.


Läs vad de andra partiledarna har svarat:

Ulf Kristersson svarar om jämställdhet
Jonas Sjöstedt svarar om jämställdhet
Jan Björklund svarar om jämställdhet
Stefan Löfven svarar om jämställdhet
Ebba Busch Thor svarar om jämställdhet
Jimmie Åkesson svarar inte om jämställdhet
Isabella Lövin svarar om jämställdhet

Back To Top
Sök