skip to Main Content

Ebba Busch Thor svarar om jämställdhet

Under Almedalsveckan ställer Klara K frågor till partiledarna om deras jämställdhetspolitik. Idag är det Kristdemokraternas dag och här svarar Ebba Busch Thor.

Vilket är det största problemet med ojämställdhet i Sverige idag och vad vill ni göra åt det?

-Det största problemet med ojämställdhet utspelar sig just nu i våra utanförskapsområden där unga kvinnor står inför frågor vi annars inte behövt ställas inför på mycket länge i Sverige. Som till exempel kartläggningen av samtliga niondeklassare i Uppsala tätort som gjordes nyligen och visade att två tredjedelar av de utrikesfödda flickorna i Uppsala inte får bestämma helt själva vem de ska gifta sig med. Vår lagstiftning behöver anpassas för att tydligare adressera de utryck som hedersförtryck har, tex kan nämnas den pågående skärpningen kring barnäktenskap. Formerna och närvarokrav på kurser i samhällsorientering för nyanlända behöver också förbättras.

Kvinnor får ca 30 procent lägre pension än män och drygt 150 000 kvinnor som är pensionärer lever under EUs fattigdomsgräns. Vad tror du är den främsta orsaken till det och vad skulle ni vilja göra åt det?

-De branschstrukturella ojämlikheterna där kvinnodominerade yrkesgruppers löner värderas lägre i kombination med att kvinnor arbetar mindre till följd av småbarnsår. Kristdemokraterna vill stärka pensionsrätten för barnår och att premiepensionen automatiskt delas mellan makar. Många kvinnodominerade branscher har präglats av offentliga arbetsgivarmonopol, Kd vill därför värna en mångfald av arbetsgivare som stärker arbetstagarnas ställning även lönemässigt.

Det ojämna uttaget av föräldraledighet anses av många vara en stor anledning till att kvinnor inte når höga beslutsfattande positioner i samma utsträckning som män och att de halkar efter i löneutveckling. Är det också din bild och hur skulle ni vilja komma tillrätta med det?

-Föräldraledighetens följder för karriären är paradoxal, de färdigheter som föräldraskapet ger värderas inte av arbetslivet som det borde. Vi ser dock inte att detta är en anledning att inskränka familjers valfrihet och omyndigförklara föräldrar genom att likrikta utformningen av föräldraförsäkringen och föräldraledigheten. Istället bör papparollen uppvärderas i föräldraskapet, tex genom att faderskap bestäms redan under graviditeten. Vi vill också göra föräldraförsäkringen mer flexibel och ge möjlighet att överlåta föräldrapenningdagar till närstående.

Kvinnor äger och driver företag i mindre utsträckning än män i Sverige. Särskilt tillväxtföretag. Enligt en rapport från Tillväxtverket når bara 8 procent av de medel som ligger i det företagsfrämjande systemet kvinnor och mindre än 1 procent av riskkapitalet går till kvinnors företag. Vad beror det på och vad kan man göra åt det?

-Den här mandatperioden har sett en reträtt i synen på kvinnors företagande och i synnerhet för branscher där det är vanligt att kvinnor verkar som entreprenörer. Ambassadörsnätverket för kvinnors företagande lades snabbt ner, RUT begränsades, och regeringen satte igång den långa utredningen kring företag i välfärdssektorn. De branscher där kvinnor oftast är entreprenörer har ett historiskt underläge som under alliansåren började luckras upp genom skattelättnader och förutsättningar att verka, det är en väg vi önskar återuppta.

Skulle du kalla dig feminist?

-Jag arbetar för jämställdhet mellan könen, att alla ska ha samma förutsättningar i Sverige men kallar mig inte feminist.

Har Kristdemokraterna något/några vallöfte/-n som skulle stärka jämställdheten?

-Vi har flera, men ett som vi lyft i närtid är vårt löfte att skärpa straffen för vålds- och sexualbrott, utvecklingen kring sexualbrott gentemot kvinnor är mycket alarmerande.

När får Sverige sin första kvinnliga statsminister?

-Förmodligen inte 2018, jag önskar därför att jag får den rollen 2022.


Läs vad de andra partiledarna har svarat:

Ulf Kristersson svarar om jämställdhet
Jonas Sjöstedt svarar om jämställdhet
Jan Björklund svarar jämställdhet
Annie Lööf svarar om jämställdhet
Stefan Löfven svarar om jämställdhet
Jimmie Åkesson svarar inte om jämställdhet
Isabella Lövin svarar om jämställdhet

Back To Top
Sök