skip to Main Content

Småföretagare: Angelica ”albert” Albertsson

Att ha möten mellan människor som affärsidé är ingen lätt match när omständigheterna gör att fysiska sammankomster inte längre är möjliga. I vår serie om hur småföretagare påverkas av coronapandemin ställer vi idag frågor till Angelica ”albert” Albertsson, innehållsproducent.

Hallå där, Angelica ”albert” Albertsson. Innehållsproducent, ägare och grundare av Albert Production. Vad gör en innehållsproducent och när behöver man en sådan?
– Tack för att du frågar – frågor för mig är viktigare än att alltid leverera svar… Frågor håller oss levande, nyfikna och hjälper oss att få syn på nya perspektiv, i syfte att kunna ta ett nytt kliv i våra liv/positioner/uppdrag.

Det jag gör som innehållsproducent är att synliggöra, tydliggöra och medvetandegöra någon form av budskap. Jag vill skapa en ”röd tråd” så att det blir begripligt och användbart för deltagarna/kunderna/mottagarna. Att formatera och kreera budskapet på flera olika sätt, så att det når ut, når fram och når in hos målgruppen. 

Jag skulle säga att man behöver en innehållsproducent; Inför planeringen av sin kickoff, sina seminarier, en föreläsning, en produktlansering, en bokrelease, sina kundevenemang, en utbildningsdag, eller när man har något viktigt att säga/uttrycka/visa för sin personal. Min roll är att hjälpa till så att budskapet blir renodlat, begripligt och får en möjlighet att kunna landa hos mottagarna. De flesta vet VAD som ska sägas, jag hjälper till att skapa förståelse kring HUR det ska sägas/uttryckas/visas.

Vilket är det roligaste uppdraget du har haft och varför?
– De roligaste uppdragen är hos kunder som i hjärtat verkligen vill någonting med sina konferenser/kickoffer/personaldagar, etc. De som förstår att de inte är proffs på detta själva, och som uppskattar värdet av att engagera en innehållsproducent. De som visar engagemang och på riktigt prioriterar dessa insatser – då det behövs investeras både tid, energi och pengar. De som tror på kraften i de fysiska mötena – kraften i att skapa någonting tillsammans.

Jag har haft lyckan att få uppleva detta ett antal gånger ihop med tex fackförbundet Kommunal, Målarförbundet, Rejlers, NCC PD, Keolis och We Consulting.

Du hjälpte oss med vår senaste Klara K-dag, i november, vilket var oerhört lyxigt för oss. Vilka klassiska eller oväntade detaljer var det du såg att vi missade?
– Tack för förtroendet. Inför nästa Klara K-dag önskar jag att vi fokuserar ännu mer på formen av dagen – och funderar på om vi kan engagera deltagarna mer. Och så vill jag att vi avsätter mer tid för repetition innan avspark.

Hur har Coronapandemin påverkat din verksamhet?
– Supertufft – min verksamhet står på paus nu. Jag ”får” inte utföra mitt jobb just nu – då alla större fysiska sammankomster är förbjudna. Jag reflekterar mycket, både för min egen del och kring vad jag ser att vi kommer behöva framöver, när vi återgår till våra arbetsplatser igen. Jag har valt att inte gå ut digitalt, eftersom min styrka ligger i de fysiska mötena, så jag backar hem ett tag och ser över mina erbjudanden – utvecklar/förnyar/uppdaterar, så jag är redo när vi får träffas igen, i våra olika fysiska rum.

Vad tror du att social distansering gör med relationer kollegor emellan?
– På en nivå är jag övertygad om att den är oss till godo. Vi får tid att hinna ikapp oss själva, öva upp kontakten med oss själva igen – lyssna på våra egna inre behov. Om jag fick önska, så önskar jag att många tar tillfället i akt och reflekterar över sina liv, sina behov och sina beteenden – nu har vi alla möjlighet att ”rama om” både i våra privata liv, yrkesroller och framför allt med våra beteenden.

Jag är medveten om och har den största respekt för att det också är supertufft för en del. Vi människor speglar oss ju i varandra, och har man inte övat på att ”hänga med sig själv” innan, kan denna tid vara oerhört påfrestande.

Vi kan ju fortfarande träffa några få åt gången – så jag tänker att det också är ett fint övningstillfälle att umgås i mindre grupper där vi drar ner samtalshastigheten, övar upp frågemusklerna och blir magiskt bra på att låta varandra prata färdigt, utan att avbryta = lyssna aktivt.  Ordet Kris betyder – Möjlighet … vad händer om vi fokuserar på det ordet i stället?

Vad önskar du dig mest av allt förutom att pandemin ska försvinna?
– Att få förfrågan om ett längre uppdrag där all min kompetens kommer till uttryck – ett uppdrag som utgår från att vi tar med allas hjärtan in i uppdraget. Att vi ska få en varm sommar, så vi kan tanka på våra celler med extra mycket energi inför hösten. Att bli bjuden på utflykter/överraskningar.


Namn: Angelica ”albert” Albertsson
Företag: Albert Production AB, grundat 1994
Inspireras av: Människor som vågar följa sitt eget hjärta. Människor som busar, är generösa med sig själva och som är kongruenta. LABRADORER.


Behöver du någon som håller koll på helheten vid ditt nästa event? Läs här om The albert Way.

Back To Top
Sök