skip to Main Content

Kämpa Anders!

På min tid på Veckans Affärer presenterade jag regelbundet det sk Anders-indexet. Det visade hur många vd:ar med samma namn det fanns fler av än kvinnor. Länge var Anders det allra vanligaste namnet bland börsens vd:ar och t ex 2011 fanns det fyra gånger fler med namnet Anders än det fanns kvinnor. Det var alltid ett muntert inslag som visade på ett extremt homogent näringsliv. Antal kvinnor har sedan dess sakta ökat och Anders-index förlorade sin slagkraft som illustration.

Den dammighet som indexet illustrerade försvann tyvärr inte, har det visat sig.

Igår tillkännagavs nya ledningsgruppen för det sammanslagna Tele2 och ComHem. Till en ovanligt stor ledningsgrupp på 13 personer lyckas man alltså bara hitta en enda kvinna. Det är mindre än 8 procent.

– Jag är medveten om att könsfördelningen i den nya ledningsgruppen är ojämn. Telekomindustrin har en utmaning när det gäller könsfördelning, och därför kommer jämställdhet och mångfald vara ett av företagets prioriterade fokusområden framöver, säger Anders Nilsson, nya vd:n för det sammanslagna bolaget, till Realtid.se.

Framöver?! Varför prioriterades det inte innan ledningsgruppen sattes ihop?

Utmaningen är inte telekomindustrins. Utmaningen är din, Anders Nilsson. Det finns gott om skarpa kvinnor i branschen.

Om man 2018 behöver dra kompetenskortet så har man inte gjort sin läxa. Bara för några år sedan var Tele2 ett progressivt företag med många kvinnor på höga positioner. De hade också en bra tillväxt i talangpoolen, då flera unga stjärnskott återfanns på listor som t ex Framtidens Kvinnliga Ledare.

Men han är inte ensam i sitt uråldriga tänkande.

Hans namne, Anders Bouvin, vd för SHB, får kritik både från media och investerare för att han inte tagit anmälningar om sexuella trakasserier och övergrepp på allvar. Att misslyckas med det under #metoo-eran måste ändå ses som ett grovt tjänstefel. När han och hans personaldirektör hävdar att banken aktivt arbetar både förebyggande och för att motverka sexuella trakasserier och kränkningar väcker det starka känslor hos personalen, som inte känner igen sig.

”Det är inte trovärdigt när Anders Bouvin och Stina Petersson påstår att banken har nolltolerans och att det finns väletablerade rutiner och riktlinjer för att både förebygga och motverka trakasserier. Om det skulle stämma borde väl bankledningen ha tagit krafttag mot det som hänt med assistenterna på Capital Markets redan när fallet blev känt i slutet på förra året”, säger en anställd till Dagens Industri.

Man kan inte annat än att hålla med.

Givetvis ligger inte dessa chefers tillkortakommande i namnet, men båda verkar leva kvar i en gammal bubbla av bastuklubbar och kaffeflickor.

För första gången ska Klara K ge aktietips. Att bygga sin verksamhet på enfald istället för mångfald är dokumenterat dåligt för lönsamheten. Det är också en dålig strategi om man vill attrahera talanger.

Det är säljläge SHB och Tele2.

 

Back To Top
Sök